Ban nhạc với nhạc cụ tái chế

Cập nhật: 01/03/2023
Một ban nhạc Paraguay được mệnh danh là "biến rác thải thành âm nhạc". Điều đặc biệt là tất cả nhạc cụ mà ban nhạc sử dụng đều làm từ những vật liệu tái chế.

Ban nhạc này gồm những người trẻ, tuổi không quá 20. Họ đến biểu diễn ở các khu vực gần bãi rác để nâng cao nhận thức về môi trường và nhận thức về tầm quan trọng của những công nhân thu gom rác.

Ban nhạc đặc biệt này đã biểu diễn ở 51 quốc gia trên thế giới. Buổi biểu diễn tại Bolivia này diễn ra vào thời điểm chính quyền ở thủ đô La Paz đang tìm cách giảm thiểu tác động môi trường của các bãi chôn lấp gây ô nhiễm nguồn nước tự nhiên.

Thành phố này thải ra 670 tấn chất thải mỗi ngày.

Nguồn: Báo Điện tử VTV - vtv.vn - Đăng ngày 01/03/2023