Bộ Công thương đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2023

Cập nhật: 02/03/2023
(TITC) – Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. Vận động các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia chiến dịch tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong vòng 1 giờ, từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, ngày 25/3/2023 để hưởng ứng chiến dịch "Giờ Trái đất".

Bộ Công thương cũng đề nghị Tổng Công ty điện lực Việt Nam chỉ đạo các công ty thành viên phối hợp tuyên truyền vận động các cá nhân, cơ quan, khách hàng tắt các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện. Các đơn vị trực thuộc EVN có trách nhiệm đảm bảo an toàn lưới điện trong thời gian diễn ra sự kiện.

Chiến dịch Giờ Trái đất sẽ góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bằng biểu tượng 60+ gửi đến cộng đồng thông điệp của Giờ Trái đất không chỉ là kêu gọi tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong một giờ đồng hồ, mà chúng ta hãy cùng nhau thực hiện thường xuyên trong suốt 365 ngày của năm.

Chiến dịch Giờ Trái đất hàng năm còn góp phần hiện thực hóa cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam về mức “0” (Net Zero) vào năm 2050./.

Trung tâm Thông tin du lịch