Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên Huế): Phát hiện và đặt tên 24 loài động, thực vật theo địa danh Bạch Mã

Cập nhật: 07/03/2023
Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết, từ năm 2003 đến nay, các nhà khoa học đã phát hiện và đặt tên cho 24 loài động, thực vật được tìm thấy trong khu vực Vườn quản lý. Trong số này có 10 loài thực vật và 14 loài động vật.

Voọc Chà Vá chân nâu ở Bạch Mã chụp chiều 4/3/2023.

10 loài thực vật mới được phát hiện và đặt tên theo địa danh Bạch Mã gồm Chìa vôi Bạch Mã (Cissus bachmaensis Gagnep.), Côm Bạch Mã (Elaeocarpus bachmaensis Gagnep.), Lá nón Bạch Mã (Licuala bachmaensis Henderson, N.K.Ban & N.Q.Dung), Mây Bạch Mã (Calamus bachmaensis Henderson, N.K.Ban & N.Q.Dung), Bọt ếch Bạch Mã (Glochidion bachmaensis Thin), Thu hải đường Bạch Mã (Begonia bachmaensis Y.M.Shui & T.T.D.Pham sp.nov.), Mạo quả Bạch Mã (Dasymaschalon bachmaensis N.S.Lý, T.T.Lê, vuong & N.D.Do, 2018), Bồ bốt Bạch Mã (Popowia bachmaensis Ngoc, Tagane & Yahara, sp. nov.), Tử châu Bạch Mã (Callicarpa bachmaensis Soejima & Tagane), Lan Bạch Mã (Pristiglottis bachmaensis Tich, N.T.sp.nova).

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng đã điều tra và phát hiện 14 loài mới cho khoa học ở Vườn quốc gia Bạch Mã và đặt tên theo địa danh nơi đây, bao gồm: 2 loài ong (Spinaria bachmana Long & van Achterberg; Vietorogas bachmana Long); 2 loài bướm (Torodora phamae bachmaensis Park Kyu Tek, 2006; Smerinthulus perversa subsp. bachmaensis Brechlin, 2016); 3 loài bọ que (Phryganistria bachmaensis Ta & Hoang, 2004; Nearchus bachmaensis Thinh et Tru sp.nov.; Orestes bachmaensis Bresseel & Constant, 2018); 1 loài ve sầu (Sogana bachmana Constant & Pham, 2019); 1 loài bọ cánh cứng Tetraserica bachmaensis Fabrizi, Dalstein & Ahrens; 1 loài cá (Schistura bachmaensis Freyhof & Serov, 2001); 1 loài ốc cạn (Haploptychius bachmaensis Bui & Do DS, 2019); 3 loài nhện (Clubiona bachmaensis Ono, 2009, Latouchia bachmaensis Ono, 2010, Khorata bachma sp.nov.Zhao, Pham & Li, 2018).

Vườn quốc gia Bạch Mã được thành lập năm 1991. Đến năm 2008, Vườn quốc gia Bạch Mã được điều chỉnh mở rộng với tổng diện tích từ 22.031ha lên 37.487ha.

Kết quả điều tra, thống kê cho thấy Vườn quốc gia Bạch Mã có khu hệ động thực vật rất phong phú với 2.421 loài thực vật (bao gồm 74 loài thuộc Sách Đỏ Việt Nam 2007, 20 loài có tên trong Danh lục IUCN năm 2016 và 204 loài đặc hữu) và 1.728 loài động vật (bao gồm 70 loài thuộc Sách Đỏ Việt Nam 2007, 52 loài trong Danh lục IUCN năm 2016 và 15 loài đặc hữu).

Quang Tiến

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 05/03/2023