Hà Nội: Thống nhất chủ trương cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái

Cập nhật: 03/08/2009
Ngày 29/7/2009, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trịnh Duy Hùng đã làm việc với UBND huyện Ba Vì, đại diện Vườn Quốc gia Ba Vì, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh (Công ty Bình Minh), nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo của dự án thuê môi trường rừng đặc dụng phát triển Khu du lịch sinh thái Thiên Sơn - Suối Ngà.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, sau 5 năm thực hiện giai đoạn 1 (2003-2008), Công ty Bình Minh đã làm tốt việc bảo tồn và phát triển rừng, kết hợp với du lịch sinh thái, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, cũng như góp phần bảo vệ môi trường…

 

Trên cơ sở đó, cũng như sau khi xem xét các cơ sở pháp lý, nghe các ý kiến đóng góp của các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Ba Vì, Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận, việc xin mở rộng diện tích thuê môi trường rừng đặc dụng để phát triển du lịch sinh thái, kết hợp với việc bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Ba Vì của Công ty Bình Minh, UBND thành phố hoàn toàn ủng hộ. Bởi trước đó, Công ty này được thuê 252 ha môi trường rừng đặc dụng không chỉ góp một phần thúc đẩy kinh tế, xã hội và giải quyết công ăn việc làm cho lao động trên địa bàn huyện, mà còn thực hiện khá tốt việc trồng mới, chăm sóc và bảo vệ rừng.

 

Đối với giai đoạn tiếp theo, Công ty xin mở rộng hơn 140 ha diện tích môi trường rừng, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì phối hợp với lãnh đạo Vườn Quốc gia Ba Vì và huyện Ba Vì rà soát lại, thống nhất ý kiến trên cơ sở tuân thủ theo các qui định của pháp luật báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/8/2009 để có phương án điều chỉnh phù hợp với thực tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

 

Nguồn: HNM