UNWTO xây dựng Báo cáo mới về Hành động vì khí hậu trong ngành du lịch

Cập nhật: 14/03/2023
(TITC) - Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) vừa ban hành Báo cáo mới nhất về tiến độ thực hiện đo lường lượng khí thải nhà kính cũng như những thách thức mà ngành du lịch toàn thế giới đang phải đối mặt.

Phương thức đo lường phát thải khí nhà kính (greenhouse gas - được gọi tắt là GHG) là chìa khóa cho hành động vì khí hậu. Tuy nhiên, với đặc điểm là chuỗi giá trị phức tạp, đa dạng và chồng chéo, việc đo lường phát thải khí nhà kính trong ngành du lịch trở nên khó khăn hơn. Báo cáo mới về "Hành động chống biến đổi khí hậu trong ngành du lịch: Tổng quan về các phương pháp và công cụ để đo lượng phát thải khí nhà kính" do UNWTO xây dựng với sự hỗ trợ của Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân và Bảo vệ người tiêu dùng của Đức (BMUV), hợp tác phát hành cùng Ban chống Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC).

Báo cáo này tập trung vào ba đối tượng - Cơ sở lưu trú, công ty lữ hành và điểm đến – với những kết quả sau:

●     Cơ sở lưu trú có nhiều phương pháp và công cụ được thiết kế đặc biệt nhất, tiếp đến là các công ty lữ hành

●     Các điểm đến đang phải đối mặt với các thách thức lớn về việc áp dụng phương pháp đo lường

●    Có rất ít sự đồng thuận về việc phân chia trách nhiệm của các bên liên quan, cũng như về các số liệu mà các tổ chức sử dụng để đo lường lượng phát thải.

Khuyến nghị để đo lượng GHG tốt hơn

Trong khi các lưu ý về phương pháp đo lường lượng GHG trong ngành du lịch còn khá mới mẻ, báo cáo chỉ ra một thế hệ công cụ và tài nguyên mới đang dần xuất hiện. Những công cụ này cho phép việc truy cập và tận dụng các nguồn dữ liệu phổ biến có sẵn dễ dàng hơn, đưa ra tiến trình về phương pháp đo lường tích hợp và hướng dẫn có mục tiêu để đưa ra bản báo cáo hỗ trợ việc khử cacbon hiệu quả hơn.

Trong số các khuyến nghị chính, báo cáo còn yêu cầu:

●     Có hướng dẫn phù hợp cho các bên liên quan khác nhau (điểm đến, cơ sở lưu trú, công ty lữ hành) sẽ được phát triển

●     Đạt được sự cân bằng giữa nhu cầu có thể đo lường chính xác và ưu tiên việc mở rộng quy mô tham gia, hiệu quả và tiến độ

●    Thúc đẩy lợi ích của phương pháp đo lường bằng cách chỉ rõ những thay đổi dựa trên bằng chứng trong thực tiễn và thúc đẩy định giá rủi ro khí hậu để huy động hỗ trợ

 Nâng cao kiến thức du lịch

Tổng quan được xây dựng dựa trên kết quả của Khảo sát toàn cầu đầu tiên về Hành động vì khí hậu trong ngành du lịch, cùng với các đánh giá dựa trên một bộ tiêu chí và các cuộc phỏng vấn chuyên sâu, cùng các phiên làm việc nhóm với các chuyên gia trong toàn ngành đã giúp xác định được hơn 50 phương pháp và công cụ.

Với báo cáo mới này, UNWTO mong muốn cung cấp bản hướng dẫn về đo lường phát thải khí nhà kính, thúc đẩy hành động vì khí hậu và hỗ trợ thực hiện các cam kết được đưa ra vào tháng 11 năm 2021 thông qua Tuyên bố Glasgow về Hành động vì khí hậu trong ngành Du lịch. 

Trung tâm Thông tin du lịch

https://www.unwto.org/news/new-report-to-support-climate-action-in-the-tourism-sector