Hà Giang: Vị Xuyên đẩy mạnh truyền thông quảng bá và phát triển du lịch

Cập nhật: 24/03/2023
Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang lưu ý, huyện Vị Xuyên nên thành lập Ban chỉ đạo phát triển du lịch; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, quảng bá và phát triển du lịch, phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc bản địa và có kế hoạch níu chân du khách lưu trú trên địa bàn huyện.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 21/3, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang do đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Vị Xuyên nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I, năm 2023.

Dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV huyện ủy; lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội; lãnh đạo một số ngành của huyện và tập thể Ban Tuyên giáo huyện ủy.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đã thảo luận, đưa ra những ý kiến đóng góp vào nhiệm vụ, phương hướng của huyện Vị Xuyên trong thời gian tới cũng như một số ý kiến cần giải đáp, làm rõ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đánh giá cao kết quả huyện Vị Xuyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị huyện Vị Xuyên cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền đến người dân với mục đích đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà lưu ý, huyện nên thành lập Ban chỉ đạo phát triển du lịch, trong đó đồng chí Bí thư Huyện ủy là Trưởng Ban chỉ đạo; đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, quảng bá và phát triển du lịch, phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc bản địa và có kế hoạch níu chân du khách lưu trú trên địa bàn huyện. Huyện Vị Xuyên cần đặc biệt quan tâm công tác chuyển đổi số, thực hiện số hóa các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia, tiếp tục thực hiện, phát huy hiệu quả Tuyến đường kiểu mẫu và Nhà văn hóa kiểu mẫu; đẩy mạnh ứng dụng Khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch chống phá Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà và đoàn công tác thăm Tuyến đường kiểu mẫu tại thị trấn Việt Lâm.

Báo cáo tại buổi làm việc, trong Quý I, năm 2023, Ban Thường vụ huyện ủy Vị Xuyên đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm và quyết liệt. Cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng. Tập trung củng cố xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh với 8 nhiệm vụ trọng tâm. Công tác tổ chức cán bộ đảm bảo theo đúng quy trình, quy định, hoàn thành việc kiện toàn, bố trí, sắp xếp Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn không phải là người địa phương, thực hiện quyết liệt công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Trong 3 tháng đầu năm đã kết nạp 20 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 8.272 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện có hiệu quả bảo đảm số lượng, chất lượng theo kế hoạch đề ra.

Tập trung chỉ đạo tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh việc liên kết sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; chỉ đạo xây dựng các vùng chuyên canh liên kết sản xuất hàng hóa; duy trì, phát triển các cây trồng thế mạnh, đặc trưng của huyện. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025. Trong xây dựng NTM, đã huy động nhân dân đóng góp được 1.100 ngày công lao động, hiến 1.900m2 đất, thực hiện 6,9 km đường bê tông nông thôn, phấn đấu hoàn thành 87,9 km đường bê tông các loại; Năm 2023 có 1.316 hộ đăng ký thực hiện cải tạo vườn tạp với tổng diện tích đăng ký là 390.587m2. Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, hình thành nên môi trường công nghệ thông tin phục vụ có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao nhận thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, các tiến bộ của công nghệ …

Trước đó, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thăm một số mô hình phát triển kinh tế tại xã Đạo Đức. Thăm hộ gia đình cải tạo vườn tạp, thăm Tuyến đường kiểu mẫu, Nhà văn hóa kiểu mẫu, làng nghề chổi chít và làm việc tại thị trấn nông trường Việt Lâm./.

Ngọc Thơ

Nguồn: Báo Đảng cộng sản - dangcongsan.vn - Đăng ngày 22/03/2023