Bến Tre: Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học

Cập nhật: 25/05/2023
Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/05) năm 2023, Liên hiệp quốc phát động, với chủ đề “Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học” nhằm kêu gọi các Chính phủ thực hiện các cam kết về đa dạng sinh học, hướng đến mục tiêu chung “Sống hài hòa với thiên nhiên” vào năm 2050.

Trồng cây ven sông, rạch góp phần đa dạng sinh học.

Để hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2023, UBND tỉnh đề nghị, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, các địa phương tổ chức triển khai thông tin phổ biến về vai trò của đa dạng sinh học, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2023. Không săn bắn, sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ các động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm. Bảo vệ các loài động vật, chim hoang dã sinh sống trên địa bàn tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng.

Tùy theo điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành các hoạt động hưởng ứng phù hợp như: Treo băng rôn, khẩu hiệu truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường; ra quân dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy kênh, mương, cống rãnh; tăng cường các hoạt động trồng cây xanh và tổ chức các hoạt động truyền thông đến các em học sinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương triển khai dự án “Đánh giá hiện trạng và đề xuất nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre giai đoạn năm 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050”; phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp xúc tiến triển khai dự án “Thành lập thí điểm Khu bảo tồn đa dạng sinh học phục vụ phát triển bền vững du lịch sinh thái và Trung tâm tri thức du lịch sinh thái đồng bằng sông Mê Kông”.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh mở rộng diện tích Khu bảo tồn sân chim Vàm Hồ về hướng cửa sông Ba Lai.

Tăng cường, chủ động, huy động các nguồn lực và đảm bảo thực hiện theo lộ trình về thời gian các nhiệm vụ, dự án về phục hồi hệ sinh thái tự nhiên; bảo vệ, phục hồi rừng ngập mặn; bảo vệ và xác lập các di sản thiên nhiên trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng khoa học, hợp tác quốc đã được xác định theo Kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre đến năm 2030.

Tin, ảnh: Trần Quốc

Nguồn: Báo Đồng Khởi - baodongkhoi.vn - Đăng ngày 24/05/2023