Đóng góp nhiều ý kiến xây dựng Đề án phát triển du lịch cộng đồng Hậu Giang

Cập nhật: 01/06/2023
Huyện Phụng Hiệp vừa có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang để trao đổi nội dung liên quan đến Đề án phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo báo cáo, Đề án phát triển DLCĐ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 nhằm xây dựng định hướng và đề xuất giải pháp phát triển DLCĐ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, tạo căn cứ pháp lý để lập kế hoạch, xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển DLCĐ, xây dựng cơ chế phối hợp các bên tham gia trong DLCĐ, góp phần phát triển du lịch bền vững. Việc phát triển DLCĐ tỉnh Hậu Giang theo hướng bền vững nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị về môi trường thiên nhiên và bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh; thực hiện mục tiêu phát triển du lịch gắn với xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân địa phương, góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng, du lịch tại huyện Phụng Hiệp có rất nhiều ưu đãi về mặt cảnh quan sinh thái để phát triển DLCĐ, như: Khu sinh thái Lung Ngọc Hoàng rộng lớn, vườn tre Tư Sang và Khu du lịch sinh thái Mùa Xuân… Tuy nhiên, hiện nay các hoạt động, xây dựng, trang trí tại Khu du lịch sinh thái Mùa Xuân không phù hợp với việc phát triển bền vững về mặt cảnh quan sinh thái với các vật liệu đang sử dụng hiện tại rất dễ bị bào mòn, hư hỏng trong thời gian ngắn. Vườn tre Tư Sang chưa định rõ nét hoạt động, ngoài ẩm thực. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Phụng Hiệp hiện đang có Thạch Sanh farm đã trang trí tương đối ổn để phục vụ du khách du lịch cộng đồng trong các hoạt động cắm trại, teambuilding, check in, chụp hình... Tuy nhiên, cần nâng cấp, bố trí lại và đầu tư thêm một số hạng mục để đạt chuẩn.

Như vậy, những việc huyện Phụng Hiệp cần làm để bảo tồn và phát triển cảnh quan địa phương hiện nay là tích cực tổ chức khảo sát, tổng hợp ý kiến từ nhiều chuyên gia du lịch để thay đổi, sửa các tồn đọng hiện tại, đầu tư hợp lý, nâng tầm cảnh quan và thu hút lượng khách vị trí vườn tre Tư Sang, kết hợp với du lịch sinh thái cho Khu sinh thái Lung Ngọc Hoàng, vườn tre Tư Sang, Khu du lịch sinh thái Mùa Xuân và Thạch Sanh farm.

Lê Đĩnh

Nguồn: Báo Hậu Giang - baohaugiang.com.vn - Đăng ngày 01/06/2023