Lâm Đồng: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Cập nhật: 02/06/2023
Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn gửi đến các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng đề nghị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) sắp đến cũng như Tháng Hành động vì môi trường trong tháng 6.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cát Tiên tặng thùng rác 2 ngăn cho các hộ gia đình và tiểu thương để phân loại rác thải tại nguồn

Ngày Môi trường thế giới do Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (UNEP) phát động, được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982, đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trong cả nước, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ đề chính của Ngày Môi trường thế giới năm 2023 là “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution), trong đó, tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution), xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu; hướng tới lối sống xanh sạch; tăng cường tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa.

1. Giảm thiểu rác thải nhựa

Hướng đến Ngày Môi trường thế giới, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng đề nghị các ngành, các cấp trong tỉnh cần đẩy mạnh việc thực hiện chống rác thải nhựa trên địa bàn Lâm Đồng, đặc biệt là việc thực hiện Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 7/12/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý hướng tới mục tiêu giảm sử dụng và phát thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định, cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, doanh nghiệp tái chế; tăng cường nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến để tái chế chất thải nhựa trở thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường; đẩy mạnh phát triển hạ tầng, dịch vụ thu gom, tái chế chất thải nhựa; thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; đẩy mạnh công tác truyền thông về bảo vệ môi trường; đa dạng hóa các hình thức truyền thông để tạo sự lan tỏa, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân.

Các ngành, các địa phương cũng cần nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Mỗi huyện, thành trong tỉnh cần có ít nhất 1 mô hình cụ thể về “Chống ô nhiễm nhựa” hiệu quả tại địa phương; tổ chức ra quân thu gom, xử lý rác thải tại các điểm gây ô nhiễm trên địa bàn, thu gom rác thải nhựa ở sông, hồ. Đồng thời, tiếp tục phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân và cộng đồng, doanh nghiệp có thành tích, sáng kiến tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ môi trường, nhất là các đơn vị có giải pháp, sáng kiến giảm rác thải nhựa.

Căn cứ tình hình thực tế, các địa phương có thể tổ chức các đợt ra quân bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý chất thải, trồng cây xanh…, cao điểm từ cuối tháng 5 đến kết thúc tháng 6/2023. Có thể phát động chiến dịch chung tay giảm thiểu rác thải nhựa bằng các hành động thiết thực như thành lập liên minh nói không với túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần; đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích người tiêu dùng, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích thiết kế từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường) tại các cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng phù hợp để đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023.

2. Tổ chức các hoạt động về biển, đảo

Cùng trong tháng 6 còn có Ngày Đại dương thế giới (ngày 8/6) do Liên Hợp quốc thông qua, nhằm thể hiện sự kết nối mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương. 

Trong năm 2023, chủ đề của Ngày Đại dương thế giới được Liên Hợp quốc phát động “Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi” (Planet Ocean: Tides are Changing), với ý nghĩa mặc dù đại dương bao phủ phần lớn trái đất, cuộc sống của nhân loại phụ thuộc vào đại dương, nhưng đại dương chỉ đang nhận được một phần nhỏ sự quan tâm của chúng ta. Hiện nay, mọi thứ trên trái đất đang thay đổi, cả trên đất liền và đại dương bao la; nhân loại cần cùng hành động, trân trọng, bảo vệ đại dương cũng như toàn bộ hành tinh xanh. 

Với Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng đề nghị các ban, ngành, địa phương cần đẩy mạnh việc tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền, lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước hiện nay. Căn cứ vào điều kiện thực tế để các ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động cụ thể về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2023.

Viết Trọng

Nguồn: Báo Lâm Đồng - baolamdong.vn - Đăng ngày 01/06/2023