Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Cập nhật: 13/07/2023
Ngày 12/7, tại thành phố Cần Thơ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho các đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố phía nam.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận kết quả phối hợp giữa mặt trận tổ quốc các cấp với ngành tài nguyên và môi trường trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; các quy định mới của Luật bảo vệ môi trường; các mô hình bảo vệ môi trường thiết thực, hiệu quả.

Hội nghị tập huấn lần này nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ Mặt trận các cấp nắm vững và tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Đây cũng là dịp để chia sẻ kinh nghiệm và những cách làm hay, sáng tạo trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương mình, nhất là xây dựng mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trọng tâm là mô hình về thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn và giữ gìn vệ sinh môi trường ở cộng đồng dân cư.

Trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên triển khai công tác phối hợp giữa ngành tài nguyên và môi trường với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp một cách hiệu quả trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thanh Tâm

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 12/07/2023