Gia Lai: Phê duyệt danh mục 3 dự án phát triển du lịch nông thôn

Cập nhật: 02/08/2023
Ngày 01/08, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt danh mục 3 dự án thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Bia Chăm Tư Lương nằm giữa cánh đồng (thôn Tư Lương, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Ngọc Minh

Cụ thể: Dự án hỗ trợ xây dựng 41 bảng chỉ dẫn tại các điểm du lịch gồm: huyện Chư Păh có 4 bảng tại các điểm: Núi lửa Chư Đang Ya (xã Chư Đang Ya), Di tích Suối đá cổ Ia Ly (thị trấn Ia Ly) và xã Ia Phí, Di tích thác Bà (xã Nghĩa Hòa); huyện Đak Đoa có 10 bảng tại các điểm: Hồ Ia Băng, ruộng bậc thang (xã Hnol), ruộng bậc thang và thác Đôi (xã Trang); huyện Đak Pơ có 9 bảng tại các điểm: Di tích Bia ký Chăm Pa và Di tích Hòn đá Ông Nhạc; huyện Mang Yang có 10 bảng tại các điểm: làng Đê Kjêng (xã Ayun) và làng Pyâu (xã Lơ Pang).

Dự án hỗ trợ trang thiết bị, kệ tủ trưng bày sản phẩm tại: Nhà trưng bày các sản phẩm truyền thống (làng Kép, xã la Mơ Nông, huyện Chư Păh), Nhà trưng bày các sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống (xã Glar, huyện Đak Đoa), Nhà sinh hoạt cộng đồng (làng Pyâu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang).

Dự án hỗ trợ xây dựng 4 nhà vệ sinh công cộng tại làng Pyâu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang.

Tại quyết định, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, đề xuất phương án phân bổ kinh phí thực hiện cho các địa phương, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Việc triển khai các dự án thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới theo danh mục được phê duyệt yêu cầu phải đảm bảo mỹ quan, kiến trúc văn hóa phù hợp phong tục tập quán của từng địa phương.

Trần Đức

Nguồn: Báo Gia Lai - baogialai.com.vn - Đăng ngày 01/08/2023