Sở Du lịch Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch giảm rác thải nhựa trong ngành du lịch

Cập nhật: 03/11/2023
(TITC) - Sở Du lịch Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch số 1741/KH-SDL ngày 26/10/2023 triển khai Chương trình giảm rác thải nhựa trong ngành du lịch giai đoạn 2023 - 2025 nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị Huế với đặc trưng “Di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh”

Du khách nước ngoài sử dụng nước tại trạm cấp nước ở lăng Minh Mạng. Ảnh: Báo Văn hóa

Theo đó, Kế hoạch được xây dựng căn cứ vào Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; Quyết định số 1316/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22/7/2021 kèm theo Đề án “Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam”; Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/01/2022 kèm hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020; Kế hoạch số 359/KH-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn; đồng hành với Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Huế - Đô thị giảm nhựa miền Trung Việt Nam” do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF-Việt Nam) tài trợ cho thành phố Huế.

Mục tiêu của Kế hoạch là góp phần giảm thiểu rác thải nhựa (RTN) đại dương; tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh; cắt giảm việc sử dụng các sản phẩm nhựa, thay thế, chuyến đổi dần để tiến tới cấm một số sản phẩm nhựa sử dụng một lần (SUP) trong các doanh nghiệp du lịch, tập trung vào 207 khách sạn, 73 đơn vị kinh doanh lữ hành, các cơ sở dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, các điểm du lịch; thu hút sự tham gia của đội ngũ hướng dẫn viên và cộng đồng địa phương.

Một số chỉ tiêu cụ thể gồm có: 100% quản lý khách sạn, đơn vị lữ hành và dịch vụ vận chuyển khách du lịch, điểm du lịch và 90% hướng dẫn viên được tuyên truyền về tác hại của RTN và chương trình giảm RTN của quốc gia và địa phương; 100% đơn vị lữ hành và dịch vụ vận chuyển khách du lịch, điểm du lịch có cam kết giảm rác thải nhựa và triển khai ít nhất 01 biện pháp hạn chế sử dụng SUP; 5-6 tour du lịch không SUP được xây dựng và 5-6 điểm du lịch cộng đồng không sử dụng SUP; tỷ lệ khách sạn 3-5 sao không sử dụng SUP tại thành phố Huế lần lượt là 50% năm 2024 và 80% năm 2025…

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong ngành du lịch; Vận động, theo dõi các đơn vị triển khai thực hành các giải pháp giảm RTN tại các khách sạn, đơn vị lữ hành và điểm du lịch; Triển khai kế hoạch giảm nhựa tại các khách sạn; Xây dựng, đưa vào hoạt động các tour du lịch không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, các điểm đến du lịch không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; Liên kết và tăng cường xây dựng hoạt động cho Nhóm đối tác hành động giảm nhựa thành phố Huế; Quảng bá điểm đến du lịch giảm thiểu rác thải nhựa; Xây dựng bộ tiêu chí/chỉ số về Tăng trưởng xanh - giảm rác thải nhựa áp dụng trong ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm Thông tin du lịch