Đồng Tháp: Truyền thông Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất 2024

Cập nhật: 18/03/2024
Ngày 16/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường phát sóng, các tin, bài, phóng sự về Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, đồng thời tuyên truyền, phổ biến Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15.

Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố treo pano, băng rôn, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm thích hợp.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học; khai thác sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo sớm, dự báo tác động, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn và bền vững, tiết kiệm năng lượng, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư, khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình, dự án thuộc lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu; thúc đẩy và thu hút các dự án xanh, dự án năng lượng tái tạo nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống dân sinh.

Nguyệt Ánh

Nguồn: Cổng TTĐT Đồng Tháp - dongthap.gov.vn - Đăng ngày 16/03/2024