Phát động chiến dịch truyền thông “Con người có cặp, thú rừng có đôi; Ngừng ăn thịt thú, góp thiện cho đời”

Cập nhật: 26/03/2024
(TITC) - Ngày 15/3/2024, Hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn Đa dạng sinh học (VFBC) phát động chiến dịch truyền thông với thông điệp “Con người có cặp, thú rừng có đôi; Ngừng ăn thịt thú, góp thiện cho đời” kêu gọi toàn dân, chính quyền địa phương và các Ban, ngành cùng hành động vì động vật hoang dã (ĐVHD).

Con người có cặp, thú rừng có đôi. Hãy ngừng ăn thịt thú rừng, góp thiện cho đời

Bà Annie Wallace, Giám đốc chương trình Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cho biết sẽ đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và người dân trong nỗ lực chung về bảo tồn ĐVHD và hệ sinh thái tự nhiên của Việt Nam. Đồng thời khuyến khích mọi người trở thành những nhân tố tích cực trong công tác bảo tồn thiên nhiên và ĐVHD thông qua giảm nhu cầu tiêu thụ ĐVHD.

Theo thông tin của WWF, trong nhiều năm qua, Việt Nam là một trong những quốc gia châu Á còn tình trạng tiêu thụ thịt rừng và các sản phẩm khác từ ĐVHD. Nhu cầu tiêu thụ liên tục đối với các sản phẩm này dẫn đến tình trạng sụt giảm nghiêm trọng quần thể các loài hoang dã trong tự nhiên tại Việt Nam bao gồm những loài động vật ăn cỏ lớn và mang lớn đặc hữu ở dãy Trường Sơn. Khảo sát về tiêu thụ thịt ĐVHD do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF-Việt Nam) thực hiện năm 2021 cho thấy khoảng 90% thú rừng bị săn bẫy trái phép được tiêu thụ qua kênh nhà hàng, quán nhậu ở khu vực thành thị.

Chiến dịch kêu gọi tinh thần trách nhiệm của mọi người dân Việt Nam đối với thiên nhiên hoang dã

Những phát hiện quan trọng này đòi hỏi cần có những chương trình hành động cụ thể và quyết liệt ở các cấp, ngành để giảm tiêu thụ ĐVHD. Điều này cũng đòi hỏi phải có sự quan tâm đầu tư thỏa đáng về nguồn lực và truyền thông nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (ĐDSH) nhằm ngăn chặn và chấm dứt hành vi buôn bán ĐVHD và sử dụng thịt thú rừng. Bên cạnh đó, thời gian tới, Chính phủ cần tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về ĐDSH, đẩy mạnh việc lồng ghép và thực hiện các yêu cầu về bảo tồn ĐDSH trong quá trình hoạch định chính sách vĩ mô và đề án kĩ thuật.

Chiến dịch sẽ được triển khai tại nhiều tỉnh như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Quảng Trị và Quảng Bình trong tháng 3 - 5/2024. Một loạt các sự kiện sẽ diễn ra với sự tham gia của đông đảo sinh viên các trường đại học tại địa phương. Đặc biệt chiến dịch có sự tham gia của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2017 H’hen Nie và vũ công Quang Đăng với video âm nhạc sáng tạo giúp lan tỏa thông điệp tới công chúng xa hơn, trên nền tảng mạng xã hội.

Hợp phần Bảo tồn ĐDSH (BCA) thuộc Dự án Quản lý Rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ được thực hiện từ tháng 7/2021 - 6/2026. Mục tiêu nhằm duy trì, nâng cao chất lượng rừng và đồng thời duy trì ổn định các quần thể ĐVHD ở những tỉnh có giá trị bảo tồn cao. Dự án chú trọng 14 khu rừng đặc dụng (RĐD) và 7 khu rừng phòng hộ (RPH), liên kết các ban quản lý rừng trên toàn cảnh quan khu vực để duy trì độ che phủ rừng và kết nối sinh cảnh nhằm bảo vệ những loài động vật đặc hữu và nguy cấp ở Việt Nam. Hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học bao gồm 4 tiểu hợp phần: Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thân thiện với bảo tồn cho cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng; Tăng cường quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ; Tăng cường hiệu quả hệ thống thực thi pháp luật đối với tội phạm hủy hoại rừng và ĐVHD; Giảm nhu cầu tiêu thụ thông qua các phương pháp thay đổi hành vi.

Trung tâm Thông tin du lịch