Kon Tum thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen

Cập nhật: 06/05/2024
Kon Tum phấn đấu đến năm 2045, đưa Khu du lịch Măng Đen trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa tầm cỡ quốc gia, quốc tế.

Kon Tum phấn đấu đến năm 2045, đưa Khu du lịch Măng Đen trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa tầm cỡ quốc gia, quốc tế

HĐND tỉnh Kon Tum vừa thông qua Nghị quyết về Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045.

Theo đó, phạm vi lập Quy hoạch chung Khu du lịch Măng Đen đến năm 2045 bao gồm tổng diện tích tự nhiên của thị trấn Măng Đen và 5 xã: Măng Bút, Đăk Tăng, Măng Cành, Hiếu và Pờ Ê, huyện Kon Plông. Quy mô lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen có diện tích 90.152,56 ha.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch hệ thống du lịch Việt nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045; Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 và các quy hoạch khác có liên quan nhằm mục tiêu phát triển Khu du lịch Măng Đen thành điểm đến hấp dẫn của vùng Tây Nguyên với các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học và văn hóa truyền thống; xây dựng lộ trình thực hiện quy hoạch, quản lý đầu tư phát triển Khu du lịch Măng Đen đạt các tiêu chí Khu du lịch quốc gia; đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật, dịch vụ phát triển Khu du lịch Măng Đen sớm đạt các điều kiện để được công nhận Khu du lịch quốc gia.

Đặc biệt, tỉnh Kon Tum sẽ xây dựng và phát triển Khu du lịch Măng Đen trở thành một trong những động lực phát triển du lịch cả nước; phấn đấu đến năm 2045, Khu du lịch Măng Đen trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa tầm cỡ quốc gia, quốc tế, với hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực…

Về tính chất, chức năng, Khu du lịch Măng Đen là khu du lịch nằm trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia, với trọng tâm là các hoạt động kinh tế du lịch khai thác các lợi thế độc đáo về điều kiện khí hậu, cảnh quan tự nhiên và nét văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch cho tỉnh Kon Tum, khu vực Tây Nguyên, trong nước và quốc tế; đảm bảo quốc phòng, an ninh, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng, ổn định đời sống nhân dân.

Đến năm 2030, quy mô dân số Khu du lịch Măng Đen khoảng 82.000 người; đến 2045 khoảng 184.000 người. Đến năm 2030, quy mô khách du lịch khu vực này khoảng 2,5 triệu lượt; đến năm 2045 khoảng 5 triệu lượt.

Về định hướng phát triển không gian, Khu du lịch Măng Đen có cấu trúc phát triển du lịch gồm 2 hành lang phát triển, 3 trung tâm du lịch và 4 đô thị.

Về phân kỳ thực hiện quy hoạch, giai đoạn đến năm 2030, tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung và các dự án đô thị, du lịch đã được phê duyệt trong Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen; giai đoạn 2030 - 2045, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội các khu đô thị, du lịch và khu dân cư nông thôn theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen.

Linh Đan

Nguồn: Báo Đầu tư - baodautu.vn - Đăng ngày 05/5/2024