Quảng Nam: Xây dựng dự án thành lập Khu bảo tồn đất ngập nước hồ Sông Đầm

Cập nhật: 17/05/2024
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn thống nhất chủ trương giao UBND TP. Tam Kỳ chủ trì tổ chức lập dự án thành lập Khu bảo tồn đất ngập nước cấp tỉnh hồ Sông Đầm (xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ).

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND TP. Tam Kỳ chủ trì tổ chức lập dự án thành lập Khu bảo tồn đất ngập nước cấp tỉnh hồ sông Đầm theo đúng quy trình, trình tự thủ tục quy định của Luật Đa dạng sinh học, Nghị định 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành, đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn UBND TP. Tam Kỳ trong quá trình lập dự án.

Hồ Sông Đầm có tính đa dạng sinh học cao cần được chú trọng bảo tồn. Ảnh: DB.

Trước đó, ngày 22/3/2024, UBND TP. Tam Kỳ có báo cáo đề nghị về việc lập dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước hồ Sông Đầm. Hồ Sông Đầm có diện tích khoảng 200ha mặt nước, trải dài qua các xã Tam Thăng, Tam Phú và phường An Phú; trong đó diện tích Bãi Sậy chiếm hơn 40ha, mực nước sâu trung bình 1,6m.

Khu vực này có tính đa dạng sinh học cao, có một số loài động thực vật đặc hữu, quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng thuộc Sách đỏ Việt Nam như cò nhạn (hay cò ốc); loài ghi nhận mới cho khu hệ côn trùng Việt Nam là bọ cánh cứng; đặc biệt loài thực vật họ Na có tiềm năng là loài mới thế giới.

Thời gian qua, TP. Tam Kỳ đã có nhiều nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học hồ Sông Đầm như đầu tư hơn 30 tỷ đồng trồng cây phục hồi hệ sinh thái; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi, nghiêm cấm các hình thức săn bắt tận diệt, kiến nghị tỉnh chuyển dòng nước thải Khu công nghiệp Tam Thăng (nhưng chưa thực hiện)…

Vân Anh

Nguồn: TCĐT Thiên nhiên và Môi trường - thiennhienmoitruong.vn - Đăng ngày 16/5/2024