Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kêu gọi tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024

Cập nhật: 22/05/2024
(TITC) - Ngày 14/5/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc đề nghị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 (ngày 22/5).

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 (ngày 22/5) được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Be part of the Plan” - “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học” là lời kêu gọi các bên liên quan hãy cùng đóng góp vào việc thực hiện Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal (GBF) nhằm ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học trong thập kỷ “Phục hồi hệ sinh thái”.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động tuyên truyền, chú trọng tăng số lượng và nội dung tin bài, hình ảnh trên các phương tiện thông tin điện tử và ấn phẩm do đơn vị quản lý nhằm nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học và các giá trị của đa dạng sinh học trong chiến lược phát triển bền vững; thúc đẩy lối sống hài hòa với thiên nhiên; ngăn chặn tình trạng khai thác quá mức và buôn bán trái phép các loài động vật, thực vật hoang dã; ngăn chặn, giảm thiểu sự xuất hiện và tác động của các loài ngoại lai xâm hại đối với đa dạng sinh học….

Một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024:

1. Đa dạng sinh học là nền tảng của mọi sự sống trên Trái đất.

2. Đa dạng sinh học - Giá trị cuộc sống từ thiên nhiên.

3. Tiếp cận và chia sẻ công bằng lợi ích là cốt lõi của Kế hoạch đa dạng sinh học.

4. Mỗi cá nhân là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học.

5. Cùng hành động, đầu tư và hợp tác vì thiên nhiên.

6. Bảo vệ muôn loài, cuộc sống muôn màu.

7. Hợp tác xuyên biên giới vì sự sống trên Trái đất.

8. Chung tay hành động giải quyết khủng hoảng về đa dạng sinh học và khí hậu.

9. Bảo vệ sự sống hôm nay, vì tương lai xanh ngày mai.

10. Bảo tồn thiên nhiên là tiền đề của phát triển bền vững.

Trung tâm Thông tin du lịch