Quảng Nam: Hội An đầu tư 4,377 tỷ đồng xây dựng "Làng quê - Làng nghề sinh thái xã Cẩm Kim"

Cập nhật: 14/06/2024
Năm 2024, UBND TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) đầu tư 4,377 tỷ đồng để triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Làng quê - Làng nghề sinh thái xã Cẩm Kim”.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại Ngày hội làng nghề truyền thống Kim Bồng - Cẩm Kim. Ảnh: Đỗ Huấn

Mục tiêu của thành phố là tiếp tục thực hiện nhất quán phương hướng xây dựng và hoàn thiện mô hình “Làng sinh thái - văn hóa - du lịch Cẩm Kim" phát triển bền vững theo định hướng làng quê - làng nghề sinh thái, tạo thành sản phẩm du lịch đặc trưng của TP.Hội An.

Thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; triển khai công tác quy hoạch; đầu tư cơ sở hạ tầng; phát triển kinh tế, văn hóa, môi trường và đào tạo nghề trên địa bàn gắn với mục tiêu xây dựng xã Cẩm Kim đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025…

Đỗ Huấn

Nguồn: Báo Quảng Nam - baoquangnam.com.vn - Đăng ngày 14/06/2024