Đức tài trợ Việt Nam 180 triệu USD để bảo vệ môi trường

Cập nhật: 03/12/2009
Ngày 1/12/2009, Đại sứ quán CHLB Đức cho biết, Đại sứ Đức tại Việt Nam, ông Rolf Schulze, đã thông báo với Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Việt Nam, ông Võ Hồng Phúc, về việc Đức cam kết tài trợ Việt Nam gần 180 triệu USD (120 triệu euro) để thực hiện chương trình bảo vệ môi trường “Sử dụng hiệu quả năng lượng tại các vùng nông thôn“ của Chính phủ Đức.

Kinh phí sẽ là các khoản vay tín dụng ưu đãi trong khuôn khổ các chương trình hành động quốc tế về bảo vệ môi trường của Chính phủ CHLB Đức được thực hiện thông qua Ngân hàng phát triển Đức KfW. Với cam kết mới này, trong năm 2009, tổng cam kết tài trợ của Đức trong lĩnh vực môi trường đã lên tới trên 200 triệu USD (141 triệu euro).

Nguồn: Báo An Ninh Thủ Đô