Nhật giúp Lâm Đồng phát triển du lịch sinh thái

Cập nhật: 24/03/2010
Dự án giúp cho dân tham gia làm du lịch sinh thái rừng và cải thiện sinh kế được triển khai trên lâm phần Vườn Quốc gia Bi Doup-Núi Bà, Lâm Đồng đã chính thức khởi động ngày 24/3.

Dự án có vốn đầu tư lên đến hơn 3,8 triệu USD do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) viện trợ không hoàn lại.
Dự án sẽ tập trung thiết lập mô hình hợp tác quản lý giữa Vườn Quốc gia Bi Doup-Núi Bà với cộng đồng dân cư sống trong và ven Vườn quốc gia.
Các mô hình này tập trung vào hai lĩnh vực giúp người dân làm du lịch sinh thái rừng từ tài nguyên rừng ở Vườn Quốc gia Bi Doup-Núi Bà và hỗ trợ cải thiện sinh kế.
Và theo đó, về du lịch, ban quản lý dự án sẽ bồi dưỡng kiến thức du lịch cho người dân, đào tạo một số người dân có đủ điều kiện làm hướng dẫn viên du lịch, hướng dẫn dân mở các hoạt động phục vụ du lịch như hình thức du lịch ở nhà dân, biểu diễn cồng chiêng, hướng dẫn tham quan, tìm hiểu những điều kỳ thú ở Vườn Quốc gia Bi Doup-Núi Bà.
Về hỗ trợ cải thiện sinh kế, người dân sẽ được hỗ trợ giống cây trồng, kỹ thuật canh tác, kỹ thuật thu hoạch và sau thu hoạch... cũng như kế hoạch phát triển sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường và có hiệu quả kinh tế cao, bền vững.
Dự án được triển khai trên địa bàn của huyện Lạc Dương, người dân được tham gia và hưởng lợi từ dự án hầu hết là đồng bào các dân tộc Cill, Lạch./.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam