Nâng cấp Dự án Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn

Cập nhật: 25/10/2010
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa giao UBND tỉnh Hà Giang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng đề án đầu tư nâng cấp Dự án (DA) xây dựng Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn từ DA cấp tỉnh lên DA thí điểm cấp quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Trước đó, ngày 3/10/2010, Cao nguyên đá Đồng Văn đã được Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là Công viên địa chất toàn cầu .

Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang Đàm Văn Bông cho biết, tỉnh sẽ hoàn thiện công tác quy hoạch tổng thể Cao nguyên đá Đồng Văn vào ngày 30/6/2011 để tiến tới khai thác một cách hiệu quả và bền vững.

Tỉnh đã đề ra 8 nhóm giải pháp, trong đó có việc thiết lập hệ thống cơ sở hạ tầng, bảo tồn nguyên vẹn các giá trị địa chất, nâng cao nhận thức của người dân, xây dựng hệ thống cơ chế chính sách để khuyến khích các tổ chức tham gia bảo vệ Cao nguyên đá, phát triển các mô hình kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo.

Nằm ở phía Bắc Hà Giang, bao trùm 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc với diện tích tự nhiên trên 2.300 km2, Cao nguyên đá Đồng Văn là di sản địa chất, nơi lưu giữ những dấu ấn về lịch sử phát triển của vỏ Trái Đất.

 

 

Nguồn: Báo Tài nguyên và Môi trường