Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí chương trình nhãn sinh thái “Bông sen xanh” cho các cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam

Cập nhật: 10/11/2010
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 3849/QĐ-BVHTTDL về việc Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí chương trình nhãn sinh thái “Bông sen xanh” cho các cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam.

Hiện cả nước có khoảng 10.800 cơ sở lưu trú, trong đó có 298 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao. Bên cạnh sự phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, hoạt động kinh doanh lưu trú kéo theo những tác động tiêu cực đến môi trường và ảnh hướng tới sự phát triển bền vững của ngành du lịch. Để giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường, trong giai đoạn 2009-2010, chương trình sẽ áp dụng thí điểm cho một số khách sạn từ 3 đến 5 sao ở ba miền Bắc - Trung - Nam. Đến năm 2011, việc cấp "nhãn xanh" sẽ triển khai áp dụng rộng rãi cho các khách sạn tại Việt Nam.

Theo Quyết định trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí chương trình nhãn sinh thái “Bông sen xanh” cho các cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam thực hiện theo Quyết định số 3750/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc dự án Chương trình nhãn sinh thái “Bông sen xanh” cho các cơ sở lưu trú tại Việt Nam năm 2010- 2011 do Tổng cục Du lịch (Vụ Khách sạn) là đơn vị chủ trì.

Tổng kinh phí thực hiện là một tỷ, hai trăm năm mươi hai triệu, không trăm ba mươi lăm ngàn đồng; trong đó kinh phí được cấp năm 2010 là bốn trăm chín mươi triệu đồng chẵn.

Kinh phí được lấy từ vốn sự nghiệp bảo vệ môi trường do ngân sách Nhà nước cấp cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Được biết, Chương trình nhãn sinh thái “Bông sen xanh” cho các cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam sẽ được thực hiện trên phạm vi cả nước, nhằm hướng đến mục tiêu: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch mà trước hết là các khách sạn thông qua việc tạo thói quen tốt cho người lao động về sử dụng hợp lý tài nguyên, năng lượng, giảm chất thải, quản lý bảo vệ môi trường, chọn mua và sử dụng trang thiết bị, sản phẩm, hàng hóa đã được đánh giá, chứng nhận thân thiện với môi trường. Ngoài ra, xây dựng hệ thống tiêu chí và những quy định liên quan đến việc cấp chứng chỉ Nhãn sinh thái “Bông sen xanh” cho các khách sạn ở Việt Nam hướng tới hội nhập quốc tế, tạo thương hiệu có uy tín trong hệ thống cấp chứng nhận nhãn sinh thái trong nước, được công nhận trong khu vực và trên thế giới.

PV

 

Nguồn: Cinet