Bổ sung dự án điều tra, quản lý tài nguyên biển

Cập nhật: 10/11/2010
Ngày 8/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2013/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung một số dự án vào “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên-môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.”

Theo Quyết định, sẽ bổ sung bốn dự án vào đề án trên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01/3/2006.

Bốn dự án như Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải; Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa-Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển.

Dự án Giám sát tài nguyên-môi trường biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám và dự án Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Thừa Thiên Huế-Bình Định (0-60m nước), tỉ lệ 1/100.000, là hai trong bốn dự trên.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2011-2015. Kinh phí thực hiện các dự án được ngân sách Nhà nước bảo đảm, trên cơ sở từng dự án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

Nguồn: TTXVN