61 tỷ đồng bảo tồn, phát triển đàn voi tại Đắk Lắk

Cập nhật: 12/11/2010
Tỉnh Đắk Lắk đã quyết định đầu tư 61 tỷ đồng để triển khai dự án bảo tồn, phát triển đàn voi nhà, voi rừng từ nay đến năm 2015; trong đó, ngân sách địa phương là gần 14 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn của Trung ương đầu tư.

Mục tiêu của dự án là bảo tồn nguồn gen động vật quý hiếm này đang có tại địa phương để phục vụ yêu cầu dự trữ quốc gia nghiên cứu khoa học, xây dựng các khu rừng bảo tồn voi, đa dạng sinh học, quản lý bền vững quần thể đàn voi hoang dã và phát triển đàn voi nhà.

Dự án cũng xây dựng một Trung tâm bảo tồn gồm cơ sở chăm sóc sức khoẻ, nghiên cứu khả năng sinh sản cho voi; bảo tồn, ổn định vùng cư trú đàn voi rừng; giám sát, hạn chế mâu thuẩn giữa đàn voi với con người; duy trì các hoạt động liên quan đến truyền thống lịch sử cộng đồng dân tộc thiểu số gắn với voi, lễ hội voi.

Dự án cũng thực hiện có hiệu quả việc hợp tác quốc tế để tiếp nhận công nghệ, kỹ thuật, quản lý, bảo tồn đàn voi nhà, voi rừng trên địa bàn.

Đắk Lắk là địa phương có đàn voi rừng, voi nhà nhiều nhất cả nước nhưng đang ngày càng suy giảm nghiêm trọng. Chỉ riêng đàn voi nhà, theo thống kê, từ năm 1985, tỉnh Đắk Lắk có 502 con, đến năm 1997 giảm xuống chỉ còn 115 con và đến nay chỉ còn gần 60 con, tập trung nhiều nhất ở các huyện Buôn Đôn, Ea Súp, Lăk, Krông Bông.

Một trong những nguyên nhân làm cho đàn voi rừng, voi nhà giảm sút nhanh chóng là do săn bắn trộm, môi trường sống của voi ngày càng thu hẹp, đàn voi già yếu, bệnh tật, lao động quá sức, thiếu thức ăn, thiếu sự quan tâm chăm sóc./.

Quang Huy


Nguồn: TTXVN