Thủy điện bủa vây Vườn quốc gia

Cập nhật: 15/12/2010
Vườn quốc gia Cát Tiên đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Tuy nhiên, hệ thống các công trình thủy điện đã, đang và sẽ mọc lên trên lưu vực sông Đồng Nai có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến hệ sinh thái của Vườn.

Báo Công An Nhân Dân ngày 11/12/2010 cho biết, theo đánh giá tác động môi trường của Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam về việc xây dựng công trình Nhà máy thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, thì các công trình này có tác động tích cực đến hệ sinh thái của Vườn khi hồ thủy điện được hình thành.

Mặc dù đã được cảnh báo về sự tác động ảnh hưởng lớn đến Vườn quốc gia Cát Tiên nhưng các công trình thủy điện quanh đó vẫn được tiếp tục xây dựng. Ảnh: Công An Nhân Dân

Tuy nhiên, theo đánh giá của Vườn, thủy điện Đồng Nai 6 và 6A thuộc tiểu khu 506 và 497 (phân khu phục hồi sinh thái và bảo vệ nghiêm ngặt Vườn quốc gia Cát Tiên) nên việc xây dựng hai công trình này sẽ làm cho mực nước ngầm phía hạ lưu hồ thấp đi, gây khó khăn về nước sản xuất, sinh hoạt của người dân và ảnh hưởng đến hệ sinh thái trong khu vực...

Chính vì thế, Giám đốc Vườn quốc gia Nam Cát Tiên cho rằng, việc xây dựng công trình thủy điện trong thời gian tới quanh Vườn là không có cơ sở khoa học, thiếu hiểu biết về bảo tồn đa dạng sinh học, không những gây mất rừng mà còn ảnh hưởng lớn đến các loài động vật quý hiếm trong Vườn.

Hơn nữa, hiện nay Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Tiên đang tiến hành các thủ tục đăng ký trở thành khu di sản thiên nhiên thế giới. Các dự án thủy điện nếu tiếp tục được xây dựng sẽ xâm phạm đến môi trường sống của hệ động thực vật nơi đây cũng như nguy cơ làm tuyệt chủng loài tê giác một sừng, hiện trên thế giới chỉ còn sót lại chừng 3 - 5 cá thể ở Cát Tiên.

 

Nguồn: ThienNhien.Net