Bắc Giang: Phát triển du lịch sinh thái tại khu bảo tồn Khe Rỗ

Cập nhật: 24/03/2011
Phát triển tiềm năng du lịch nhằm nâng cao điều kiện sống cho người dân gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, tổ chức nhân đạo của Italia (GTV) cùng các nhà tài trợ đã triển khai dự án “Phát triển du lịch sinh thái tại khu bảo tồn Khe Rỗ” thuộc xã An Lạc huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang.

Sau khi khảo sát các điều kiện thực tế, ngày 17/3/2011 tổ chức GTV phối hợp cùng UBND huyện Sơn Động đã tổ chức công bố khai mạc dự án“Phát triển du lịch sinh thái tại khu bảo tồn Khe Rỗ xã An Lạc” với sự tham gia của 103 hộ gia đình ở 4 thôn Nà Ó, thôn Biểng, thôn Đội Mới và Đồng Bây. Mục tiêu dự án hướng tới là thúc đẩy một mạng lưới du lịch sinh thái có trách nhiệm thông qua các hoạt động lồng ghép nhằm nâng cao tiêu chuẩn vệ sinh và thiết lập các hoạt động thu nhập cho cộng đồng dân cư trong khu vực.

Dự án sẽ được triển khai trong khoảng 2 năm với các hoạt động đầu tư một số cơ sở hạ tầng như nhà văn hóa cộng đồng - vừa là nơi tổ chức các hoạt động giải trí và là nơi nghỉ chân cho du khách; xây dựng các địa điểm đào tạo và sản xuất nghề thủ công; nâng cấp phương tiện vệ sinh; tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh, bảo vệ môi trường; tập huấn khả năng hướng dẫn du lịch, nấu ăn và sơ cứu, thiết lập các mô hình đón tiếp khách du lịch tại nhà, tiến hành các hoạt động quảng bá, tiếp thị điểm đến khu du lịch sinh thái Khe Rỗ.

 “Phát triển du lịch sinh thái tại khu bảo tồn Khe Rỗ” là một dự án lồng ghép lần đầu tiên được tổ chức tại Bắc Giang theo hướng phát triển bền vững. Việc triển khai dự án này đã góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phát triển du lịch Bắc Giang./.

 

Nguồn: dulichbacgiang.gov.vn