Cho thuê rừng phát triển du lịch sinh thái

Cập nhật: 11/07/2011
Tỉnh Thanh Hóa sẽ cho thuê 676,6ha tại Vườn Quốc gia Bến En để phát triển du lịch sinh thái. Đây là hướng đi được địa phương xem là nhằm khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, góp phần quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển biền vững tài nguyên rừng đặc dụng tại Vườn Quốc gia Bến En.

Các cơ quan nhà nước, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức và cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến cung ứng, sử dụng và chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, quản lý tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng Vườn Bến En đều có thể tham gia thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái.

Trong số tổng diện tích 676,6ha cho thuê tại Vườn Quốc gia này có 370,6ha là diện tích rừng và đất rừng, còn lại là diện tích mặt nước. Thời gian cho thuê phù hợp với thời gian thuê đất và thời gian thực hiện dự án nhưng không quá 50 năm. Sau mỗi chu kỳ 5 năm, cơ quan chủ quản sẽ xem xét quyết định tiếp tục hợp đồng hay không dựa trên kết quả đánh giá tác động môi trường của hoạt động du lịch và việc chấp hành các nguyên tắc đã được thỏa thuận.

 

 

Nguồn: ThienNhien.Net