Xây dựng nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam

Cập nhật: 20/07/2011
Ngày 19/7/2011, Tổng cục Du lịch đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch và các bộ ngành liên quan, nhằm hoàn thiện bộ tiêu chí và các văn bản liên quan đến việc cấp nhãn du lịch bền vững “Bông sen xanh” cho các cơ sở lưu trú (CSLT) tại Việt Nam.

Hội thảo do Phó Tổng cục trưởng TCDL Hoàng Thị Điệp, Vụ trưởng Vụ KHCN&MT Bộ VHTTDL Lê Đức Chương và Phó Vụ trưởng Vụ Khách sạn Nguyễn Phương Anh đồng chủ trì, với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, một số doanh nghiệp du lịch, Hiệp hội khách sạn Việt Nam và các bộ ngành liên quan.

Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh là một dạng tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững được cấp cho các cơ sở lưu trú đã có những nỗ lực trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, góp phần bảo vệ các di sản, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

 

Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh sẽ có 5 cấp độ, từ cấp độ thấp nhất là 1 đến cấp độ cao nhất là 5 bông sen xanh. Số lượng Bông sen xanh không phụ thuộc vào loại, hạng mà CSLT đó đã được công nhận mà phụ thuộc vào số điểm mà CSLT đó đạt được theo thang điểm của bộ tiêu chí nhãn Bông sen xanh.

Bộ tiêu chí nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh gồm 80 tiêu chí chia làm 4 mục: Quản lý bền vững; Tối đa hóa lợi ích kinh tế và xã hội cho cộng đồng địa phương; Giảm thiểu tác động tiêu cực tới di sản văn hóa; Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường. Các tiêu chí trên đã được Vụ Khách sạn – TCDL kết hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng trên cơ sở nghiên cứu tài liệu, kinh nghiệm quốc tế của một số nước ở châu Âu, châu Á và Nhãn du lịch bền vững toàn cầu – GSTC; khảo sát thực tế trên 130 CSLT du  lịch (được chọn mẫu) tại các tỉnh, thành phố ở Việt Nam; Lấy ý kiến của các tổ chức, chuyên gia trong nước và quốc tế…

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu nhằm hoàn thiện bộ tiêu chí và các văn bản liên quan đến việc cấp nhãn du lịch bền vững “Bông sen xanh” cho các cơ sở lưu trú.

Thay mặt lãnh đạo TCDL, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Thị Điệp cám ơn và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu, giao cho ban soạn thảo tiếp thu, nghiên cứu ý kiến đóng góp và hoàn thiện để trình Bộ VHTTDL ký ban hành vào cuối năm 2011.

Dự kiến từ năm 2012 sẽ áp dụng thử nghiệm cho các khách sạn từ 3 đến 5 sao và sau đó áp dụng cho tất cả các cơ sở lưu trú du lịch của Việt Nam.

Thế Phi - TITC

Nguồn: TITC