Phát triển đô thị sinh thái ở thành phố Hội An

Cập nhật: 17/08/2011
Hội thảo khởi động dự án “Tư vấn chính sách về quản lý môi trường: Phát triển công nghiệp xanh” - Hợp phần phát triển đô thị sinh thái thành phố Hội An được tổ chức vào ngày 16/8/2011, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Hội thảo do Quỹ Kế hoạch chung Liên Hiệp quốc, Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hiệp quốc (UNIDO) phối hợp với thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức đã thu hút nhiều nhà quản lý, chuyên gia trên lĩnh vực này ở trong và ngoài nước tham gia.

Các chuyên gia đã giới thiệu nội dung của dự án, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và phát triển đô thị sinh thái, các chương trình và dự án về phát triển bền vững của thành phố Hội An, lập bản đồ và đánh giá tiền năng của các ngành nghề thủ công mỹ nghệ tại Hội An-Mỹ Sơn…

Ông Patrick J. Gilabert, Trưởng Đại diện UNIDO tại Việt Nam cho biết dự án được thiết kế nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam điều chỉnh, thông qua các chính sách dựa trên sáng kiến công nghiệp xanh, giảm thiểu hiệu ứng khí nhà kính và rác thải, giảm các nguy cơ do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Vì vậy, dự án sẽ góp phần hình thành và phát triển chính sách công nghiệp xanh cho Bộ Công Thương, kể cả các sáng kiến có thể nhân rộng được cho một số ngành và khu vực.

Dự án sẽ là mô hình hạt giống để các bên có liên quan ngoài hệ thống Nhà nước, kể cả các doanh nghiệp, các học viện, các hiệp hội chuyên ngành và các cơ quan đoàn thể có thể tiếp tục nhân rộng các mô hình công nghiệp xanh thành công.

Mô hình thuộc Hợp phần phát triển đô thị sinh thái thành phố Hội An sẽ tạo điều kiện để Hội An thực thi những hoạt động công nghiệp xanh tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ; đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, nghề thủ công và tăng cường cung cấp năng lượng và các dịch vụ về môi trường.

Cơ hội phát triển công nghiệp xanh, việc kết hợp giữa sử dụng hiệu quả nguồn lực với sản xuất sạch hơn và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp sẽ được thực hiện dựa trên kết quả đánh giá của một số khách sạn và nhà hàng. Kết quả và bài học kinh nghiệm của dự án sẽ được chia sẻ và nhân rộng.

 

Nguồn: TTXVN/Vietnam+