Gần 10 tỷ đồng bảo vệ và phát triển rừng Bắc Hải Vân

Cập nhật: 19/08/2011
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 1670/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng Bắc Hải Vân do Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 9. 614 triệu đồng.

Dự án được thực hiện trên 20 tiểu khu thuộc các xã Lộc Thuỷ, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô thuộc huyện Phú Lộc.

Thời gian thực hiện Dự án là 5 năm từ năm 2011 đến năm 2015.

 

Nguồn: Cổng TTĐT Thừa Thiên – Huế