VQG Cúc Phương: Tái hòa nhập loài voọc mông trắng vào môi trường tự nhiên

Cập nhật: 24/08/2011
Sáng 22/8, Hội Động vật học Frankfurt cùng Vườn Quốc gia Cúc Phương và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long hợp tác thực hiện chương trình “tái hòa nhập linh trưởng vào tự nhiên” cho loài voọc mông trắng tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long.

Voọc mông trắng là một trong 5 loài thú linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, phân bổ rất nhỏ tại khu vực đồng bằng Bắc bộ trên hệ núi đá vôi. Hiện số lượng ngoài tự nhiên còn rất ít, chỉ khoảng 200 cá thể.  Bước đầu, chương trình thả về tự nhiên 3 cá thể có gắn chíp theo dõi và kế hoạch từ nay đến năm 2013, tiếp tục cho tái hoà nhập tự nhiên thêm 10 cá thể khác nữa. Tất cả số voọc mông trắng này đều đã được cứu hộ và sinh trưởng trong điều kiện nuôi nhốt tại Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp, Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Ông Tilo Nadlo, Trưởng đại diện Hội động vật học Frankfurk tại Việt nam cho biết: “3 cá thể ngoài thả ngoài tự nhiên lần này thuộc thế hệ F1 và F2, trước khi thả vào tự nhiên đã được huấn luyện với các tiêu chí quốc tế và quốc gia về chăm sóc cứu hộ. Mục tiêu của hoạt động này là nhằm tăng số lượng cho loài  ngoài tự nhiên và bổ sưng nguồn gien cho lâu dài”./.

Hùng Cường

 

Nguồn: VOV