JICA hỗ trợ 5 triệu USD phát triển công nghệ xanh

Cập nhật: 13/09/2011
Ngày 12/9, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Trường Đại học Quốc gia Việt Nam đã ký kết dự án phát triển công nghệ xanh để sản xuất diesel sinh học tại Việt Nam với kinh phí hỗ trợ 5 triệu USD.

Đây là dự án “Giải pháp nhiều lợi ích để giảm thiểu biến đổi khí hậu tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á bằng quá trình phát triển năng lượng sinh khối.”

Mục đích của dự án nhằm xây dựng một chu trình năng lượng sinh khối siêu việt cả về mặt kinh tế và môi trường (trồng cây lấy nguyên liệu-sản xuất-tiêu thụ).

Dự án cũng hướng tới việc thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi chu trình này trên thế giới.

Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt dự án trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa JICA và Cơ quan thúc đẩy Khoa học Công nghệ của Nhật Bản với tên gọi “Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ để phát triển bền vững” (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development - SATREPS) với khoản hỗ trợ 5 triệu USD cho dự án này.

Các hoạt động hợp tác nghiên cứu của dự án sẽ được tiến hành trong 5 năm (từ tháng 10 năm 2011 đến năm 2016) với những mục tiêu cụ thể như trồng cây để lấy dầu như cây cọc rào (Jatropha) và một số loài thực vật khác trên những vùng đất hoang hóa và vùng đất bị ô nhiễm; phát triển công nghệ xanh để sản xuất diesel sinh học và xây dựng những phương pháp quan trắc môi trường mới nhất cho quá trình sử dụng diesel sinh học.

Tham gia dự án gồm năm nhóm các nhà khoa học Nhật Bản và Việt Nam từ các Trường Đại học của tỉnh Osaka, Trường Đại học của Thành phố Osaka, Trường đại học Ehime, Trường đại học quốc gia Việt Nam tại Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Viện Công nghệ Môi trường.

Còn theo ông Motonori Tsuno, Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam, dự án là một hỗ trợ cần thiết đối với Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam là một trong những quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương chịu ảnh hưởng nhất của biến đổi khí hậu.

Ông cho biết thêm, dự án cũng sẽ xem xét lợi ích nhiều mặt của việc sử dụng diesel sinh học để phổ biến tới các nước trong khu vực Đông Nam Á”.

Nguồn: Vietnam+