Họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án chương trình Nhãn Bông Sen Xanh

Cập nhật: 31/10/2011
Ngày 28/10/2011, tại Tổng cục Du lịch (TCDL), Hội đồng nghiệm thu cơ sở Nhãn Bông sen xanh đã họp với sự có mặt của các thành viên Hội đồng đến từ Vụ Tài chính, Văn phòng (TCDL), Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường, Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL), Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên – Môi trường) cùng đơn vị chủ trì là Vụ Khách sạn (TCDL). Phó Tổng cục trưởng TCDL Hoàng Thị Điệp – Chủ tịch Hội đồng – đã chủ trì cuộc họp.

 

Dự án chương trình cấp Nhãn Bông sen xanh cho các cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam do Vụ Khách sạn (TCDL) chủ trì xây dựng được Bộ trưởng Bộ VHTTDL phê duyệt ngày 16/10/2009, được thực hiện từ năm 2009 đến năm 2012. Nhãn Bông sen xanh là một dạng tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững dành cho cơ sở lưu trú du lịch. Đơn vị được cấp nhãn Bông sen xanh có nghĩa là đã có những nỗ lực trong bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, góp phần bảo vệ các di sản, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phát triển du lịch bền vững. 

Nhãn Bông sen xanh có 5 cấp độ từ 1 đến 5. Số lượng Bông sen xanh ghi nhận mức độ nỗ lực của cơ sở lưu trú du lịch, không phụ thuộc vào loại, hạng mà cơ sở đó được công nhận. Việc đăng ký áp dụng Nhãn Bông sen xanh mang tính hoàn toàn tự nguyện và dự kiến sẽ có thời hạn hiệu lực trong vòng 3 năm. 

Với việc được cấp Nhãn Bông sen xanh, đội ngũ nhân viên của cơ sở lưu trú sẽ được nâng cao nhận thức về tiết kiệm tài nguyên năng lượng, bảo vệ môi trường tự nhiên và nhân văn thông qua các khóa đào tạo và thực hành tại chỗ. Cơ sở lưu trú sẽ có cơ hội giảm chi phí thông qua quản lý hiệu quả tài nguyên, năng lượng, nguyên vật liệu; đồng thời tăng cường sự gắn kết với cộng đồng địa phương. Nhãn Bông sen xanh cũng sẽ là phương tiện hỗ trợ các cơ sở lưu trú trong công tác quảng bá tiếp thị hình ảnh của đơn vị, đặc biệt đối với đối tượng khách du lịch có ý thức cao về bảo vệ môi trường. 

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá cao nỗ lực của Vụ Khách sạn trong thời gian qua để xây dựng được bộ tiêu chí Nhãn Bông sen xanh, tài liệu hướng dẫn thực hiện cũng như hồ sơ, quy trình thủ tục chứng nhận Nhãn Bông sen xanh cho các cơ sở lưu trú du lịch; đồng thời nhất trí rằng dự án có tính thực tế và ý nghĩa quan trọng đối với bảo vệ môi trường du lịch, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế vì bảo vệ môi trường đã trở thành vấn đề toàn cầu. Bên cạnh đó, các thành viên cũng đưa ra những ý kiến nhận xét quý báu dưới các góc độ khác nhau để đơn vị chủ trì hoàn thiện nội dung dự án. 

Trung tâm Thông tin du lịch