Hội thảo giải pháp đầu tư hiệu quả tiết kiệm năng lượng và nước cho khối khách sạn nhà hàng

Cập nhật: 03/11/2011
Ngày 19/10/2011, tại khách sạn Nam Cường Hải Phòng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức hội thảo "Giải pháp đầu tư hiệu quả tiết kiệm năng lượng và nước cho khối khách sạn nhà hàng".
Tham gia buổi hội thảo có Lãnh đạo Sở VHTTDL Hải Phòng, Tổng cục Du lịch, đại diện các sở ban ngành, khách sạn trên địa bàn Thành phố Hải Phòng và đại diện dự án MEET- BIS.

Phát biểu khai mạc hội thảo ông Nguyễn Anh Tuân - Phó giám đốc Sở VHTTDL Hải Phòng đã nêu rõ tầm quan trọng của năng lượng, ảnh hưởng rất lớn đến sức cạnh tranh trong du lịch và bảo vệ môi trường. Vì vậy tiết kiệm năng lượng là vấn đề cấp thiết trong khách sạn, du lịch nói riêng và nền kinh tế nói chung. 

Tại Hội thảo, Đại điện Tổng cục du lịch Việt Nam, bà Nguyễn Thanh Bình trình bày chương trình "Nhãn du lịch bền vững bông sen xanh" cấp cho cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam, ý nghĩa và tính cấp thiết của việc cấp nhãn. Ông Vincent P. Gibbons - Giám đốc chương trình ESRT đã giới thiệu chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

Cũng tại hội thảo các đại biểu đã được nghe trình bày về các giải pháp tiết kiệm năng lượng của khách sạn Sao Biển, một đơn vị điển hình áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại Hải Phòng.

Nguyễn Văn Khơ

 

Nguồn: ECC Hải Phòng