Hội thảo Tập huấn bảo vệ môi trường và quản lý năng lượng trong cơ sở lưu trú du lịch

Cập nhật: 09/12/2011
Ngày 8/12/2011, tại TP. Đà Nẵng, Tổng cục Du lịch phối hợp với dự án AEMAS (Chương trình đào tạo cán bộ quản lý năng lượng trực thuộc hệ thống quản lý năng lượng ASEAN thuộc trung tâm năng lượng ASEAN) đã tổ chức Hội thảo tập huấn Bảo vệ môi trường và quản lý năng lượng trong cơ sở lưu trú du lịch.

Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao trình độ, kiến thức về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, đồng thời giới thiệu về Nhãn Bông sen xanh và tạo cơ hội  chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý cơ sở lưu trú du lịch. Tham gia hội thảo tập huấn bao gồm đại diện các Sở VHTTDL và các khách sạn đến từ các tỉnh miền Trung.

Hiện nay, bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu là mối quan tâm, là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong xã hội. Đặc biệt, đối với ngành du lịch, môi trường là điều kiện cần thiết để phát triển. Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 và tầm nhìn đến 2030 xác định phát triển du lịch theo hướng bền vững, hiệu quả.

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững, tăng cường hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của các cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam, Tổng cục Du lịch đã xây dựng hệ thống tiêu chí “Nhãn Du lịch bền vững” áp dụng cho cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam, với tên gọi Nhãn “Bông sen xanh”.

Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 8 – 10/12/2011. Sau khi kết thúc khóa tập huấn các học viên sẽ làm bài kiểm tra, nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ AEMAS (cán bộ quản lý năng lượng ASEAN).

Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh là một dạng tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững được cấp cho các cơ sở lưu trú đã có những nỗ lực trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, góp phần bảo vệ các di sản, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh sẽ có 5 cấp độ, từ cấp độ thấp nhất là 1 đến cấp độ cao nhất là 5 bông sen xanh. Số lượng Bông sen xanh không phụ thuộc vào loại, hạng mà CSLT đó đã được công nhận mà phụ thuộc vào số điểm mà CSLT đó đạt được theo thang điểm của bộ tiêu chí nhãn Bông sen xanh.

Dự kiến từ năm 2012 sẽ áp dụng thử nghiệm cho các khách sạn từ 3 đến 5 sao và sau đó áp dụng cho tất cả các cơ sở lưu trú du lịch của Việt Nam.

 Trung tâm Thông tin du lịch