7 khu bảo vệ thủy sản dựa vào cộng đồng

Cập nhật: 04/07/2012
Ngày 27-6, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định thành lập khu bảo vệ thủy sản khe Đập Làng trên hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai với hình thức dựa vào cộng đồng (giao đầm phá cho hội nghề cá địa phương bảo vệ và thụ hưởng nguồn tài nguyên đó).

Theo ông Lê Trường Lưu, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, hình thức này nhằm mở rộng mạng lưới bảo vệ thủy sản trên toàn đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, đồng thời tăng cường công tác quản lý, bảo vệ bãi giống, bãi đẻ, nguồn lợi thủy sản. Đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thành lập được bảy khu bảo vệ thủy sản trên hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai với tổng diện tích hơn 220ha, ở đây nghiêm cấm hoàn toàn các hoạt động kinh tế làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản tự nhiên và môi trường thủy sinh.

Nguồn: tuoitre