Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm

Cập nhật: 17/04/2014
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm được Dự án EU xây dựng dành cho các Đào tạo viên tiến hành triển khai công tác đào tạo, tập huấn về Du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam.

Bộ tài liệu đào tạo được phát triển trên cơ sở Bộ công cụ Du lịch có trách nhiệm do Dự án EU xây dựng gồm 16 bài theo hình thức slide trình chiếu. Các Đào tạo viên có thể sử dụng kết hợp, nhóm các bài lại với nhau để xây dựng thành các bài giảng theo nhiều chủ đề hướng tới các đối tượng khác nhau một cách linh hoạt và hiệu quả.


Bài 1: Các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm

 

Bài 2: Phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm

 

Bài 3: Tiếp thị và truyền thông du lịch có trách nhiệm

 

Bài 4: Sử dụng lao động có trách nhiệm trong du lịch

 

Bài 5: Xây dựng năng lực và phát triển chính sách tổ chức có trách nhiệm

 

Bài 6: Chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệm

 

Bài 7: Hỗ trợ điểm đến du lịch

 

Bài 8: Kiểm soát tác động du lịch có trách nhiệm vì tính bền vững

 

Bài 9: Thực hành tốt du lịch có trách nhiệm đối với các điểm di sản văn hóa tại Việt Nam

 

Bài 10: Kinh doanh dịch vụ lưu trú có trách nhiệm: Quản lý năng lượng, nước và chất thải

 

Bài 11: Kinh doanh dịch vụ ăn uống có trách nhiệm

 

Bài 12: Chính sách và quy hoạch du lịch có trách nhiệm đối với các cơ quan quản lý du lịch

 

Bài 13: Hành động của cộng đồng đối với du lịch có trách nhiệm

 

Bài 14: Thực hành tốt du lịch có trách nhiệm đối với các làng nghề thủ công ở Việt Nam

 

Bài 15: Du lịch có trách nhiệm tốt cho các khu bảo tồn ở Việt Nam

 

Bài 16: Du lịch có trách nhiệm với các doanh nghiệp lữ hành

 

Nguồn: ESRT