Kon Tum: Ra quân trồng cây tại Di tích lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei

Kon Tum: Ra quân trồng cây tại Di tích lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei

Sáng 26/9, tại Di tích lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei (huyện Đăk Glei), Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ra quân trồng cây thông ba lá gắn với Tổng kết chiến dịch tình nguyện hè năm 2023. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Y Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

Kon Tum: Ra quân trồng cây tại Di tích lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei

Kon Tum: Ra quân trồng cây tại Di tích lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei

Sáng 26/9, tại Di tích lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei (huyện Đăk Glei), Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ra quân trồng cây thông ba lá gắn với Tổng kết chiến dịch tình nguyện hè năm 2023. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Y Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

Kon Tum: Ra quân trồng cây tại Di tích lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei

Kon Tum: Ra quân trồng cây tại Di tích lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei

Sáng 26/9, tại Di tích lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei (huyện Đăk Glei), Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ra quân trồng cây thông ba lá gắn với Tổng kết chiến dịch tình nguyện hè năm 2023. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Y Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

Kon Tum: Ra quân trồng cây tại Di tích lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei

Kon Tum: Ra quân trồng cây tại Di tích lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei

Sáng 26/9, tại Di tích lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei (huyện Đăk Glei), Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ra quân trồng cây thông ba lá gắn với Tổng kết chiến dịch tình nguyện hè năm 2023. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Y Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

Hậu Giang: Khai thác tiềm năng, phát triển du lịch đúng hướng

Hậu Giang: Khai thác tiềm năng, phát triển du lịch đúng hướng

Những năm gần đây, sản phẩm du lịch miệt vườn ở thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang) ngày càng đa dạng. Địa phương còn có những định hướng dài hơi bằng kế hoạch, tiểu đề án phát triển du lịch.

Hậu Giang: Khai thác tiềm năng, phát triển du lịch đúng hướng

Hậu Giang: Khai thác tiềm năng, phát triển du lịch đúng hướng

Những năm gần đây, sản phẩm du lịch miệt vườn ở thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang) ngày càng đa dạng. Địa phương còn có những định hướng dài hơi bằng kế hoạch, tiểu đề án phát triển du lịch.

Hậu Giang: Khai thác tiềm năng, phát triển du lịch đúng hướng

Hậu Giang: Khai thác tiềm năng, phát triển du lịch đúng hướng

Những năm gần đây, sản phẩm du lịch miệt vườn ở thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang) ngày càng đa dạng. Địa phương còn có những định hướng dài hơi bằng kế hoạch, tiểu đề án phát triển du lịch.

Hậu Giang: Khai thác tiềm năng, phát triển du lịch đúng hướng

Hậu Giang: Khai thác tiềm năng, phát triển du lịch đúng hướng

Những năm gần đây, sản phẩm du lịch miệt vườn ở thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang) ngày càng đa dạng. Địa phương còn có những định hướng dài hơi bằng kế hoạch, tiểu đề án phát triển du lịch.

Hậu Giang: Khai thác tiềm năng, phát triển du lịch đúng hướng

Hậu Giang: Khai thác tiềm năng, phát triển du lịch đúng hướng

Những năm gần đây, sản phẩm du lịch miệt vườn ở thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang) ngày càng đa dạng. Địa phương còn có những định hướng dài hơi bằng kế hoạch, tiểu đề án phát triển du lịch.

Du lịch cộng đồng là sinh kế cộng thêm giúp tăng thu nhập và quảng bá giá trị văn hoá bản địa

Du lịch cộng đồng là sinh kế cộng thêm giúp tăng thu nhập và quảng bá giá trị văn hoá bản địa

Người dân cần xác định, du lịch cộng đồng là sinh kế cộng thêm. Như vậy, dù khai thác du lịch tốt dựa trên những giá trị sản xuất nông nghiệp thì người dân vẫn phải duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp, bởi đó vẫn là nguồn lực kinh tế chính cho các gia đình.