Biển miền Trung đã an toàn sau 01 năm xảy ra sự cố môi trường

Biển miền Trung đã an toàn sau 01 năm xảy ra sự cố môi trường

Trong 01 năm sự cố môi trường biển xảy ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học triển khai thực hiện nhiều biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường biển tại 04 tỉnh miền trung: Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.