Triển lãm ảnh "Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đài hoa vĩnh cửu"

Triển lãm ảnh "Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đài hoa vĩnh cửu"

Kỷ niệm 45 năm Ngày khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/8/1975 - 29/8/2020), 45 năm Ngày truyền thống Bộ đội Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/8/1975 - 29/8/2020), Ban Quản lý Lăng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đài hoa vĩnh cửu”. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 27/8 đến hết ngày 10/9/2020.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội