Thừa Thiên Huế: Bổ sung danh mục 9 nhà vườn đặc trưng cần trùng tu

Thừa Thiên Huế: Bổ sung danh mục 9 nhà vườn đặc trưng cần trùng tu

Chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan; bổ sung danh mục nhà vườn Huế đặc trưng được tham gia "Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng" là hai trong số những nội dung quan trọng được HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế thảo luận và thống nhất tại cuộc họp sáng 23/4.