Lai Châu: Ấn tượng Tô Y Phìn

Lai Châu: Ấn tượng Tô Y Phìn

Với cách làm sáng tạo, khai thác tốt những tiềm năng tự nhiên, văn hóa, xã hội, cùng sự quan tâm, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương, bản du lịch cộng đồng Tô Y Phìn (xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) đã và đang thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.