Một số hình ảnh về "Ngày hội lá" năm 2022

Một số hình ảnh về "Ngày hội lá" năm 2022

Ngày 29/5 vừa qua, sinh viên Khoa Nhật Bản học, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tham gia “Ngày hội lá” do Bảo tàng Áo dài phối hợp Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức, học cách trân quý những giá trị truyền thống và góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.