BaDen Mountain Marathon 2021: Lan tỏa tinh thần du lịch có trách nhiệm - du lịch xanh và bảo vệ môi trường

BaDen Mountain Marathon 2021: Lan tỏa tinh thần du lịch có trách nhiệm - du lịch xanh và bảo vệ môi trường

Giải chạy BaDen Mountain Marathon 2021 với chủ đề “Bước chạy xanh” vừa diễn ra ở núi Bà Đen (Tây Ninh) nhằm quảng bá những hình ảnh đẹp của Tây Ninh tới người dân, du khách cả nước; đồng thời lan tỏa tinh thần du lịch có trách nhiệm - du lịch xanh và bảo vệ môi trường.