Phát hiện nhiều di vật khảo cổ quý tại Đông Triều

Phát hiện nhiều di vật khảo cổ quý tại Đông Triều

Hội Khảo cổ học Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Quảng Ninh vừa tiến hành khai quật khảo cổ tại di tích chùa Trại Cấp (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), phát hiện nhiều di vật khảo cổ quý, mang nhiều giá trị văn hóa, lịch sử.