Bảo vệ tài nguyên gắn với phát triển du lịch tại rừng tràm Tân Tuyến - An Giang

Bảo vệ tài nguyên gắn với phát triển du lịch tại rừng tràm Tân Tuyến - An Giang

Rừng tràm Tân Tuyến (tỉnh An Giang) là khu rừng đặc dụng thuộc hệ sinh thái đất ngập nước điển hình của vùng Tứ giác Long Xuyên, có nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Thời gian qua, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nguồn tài nguyên tại khu vực này, đồng thời phát triển du lịch sinh thái qua đó thúc đẩy kinh tế-xã hội tại địa phương phát triển.

Bình Định: Chung tay bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Bình Định: Chung tay bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Với bờ biển dài 134 km, Bình Ðịnh sở hữu nguồn tài nguyên biển, đảo phong phú trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là kinh tế du lịch. Trong những năm qua, Bình Ðịnh đã triển khai thực hiện những hành động thiết thực nhằm bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Ninh Bình: Phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên

Ninh Bình: Phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên

Là một trong những địa phương phát triển du lịch nhất nhì miền Bắc nhờ tiềm năng du lịch phong phú, Ninh Bình đã và đang nỗ lực tìm hướng bảo vệ nguồn tài nguyên và phát triển du lịch một cách bền vững. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung phát triển sản phẩm đặc trưng của địa phương và khai thác thị trường khách nội địa để tìm cách bứt phá trong thời gian tới.

Quảng Bình: Người dân cùng nhau thu gom rác bảo vệ tài nguyên, môi trường biển

Quảng Bình: Người dân cùng nhau thu gom rác bảo vệ tài nguyên, môi trường biển

Thực hiện theo mô hình “Khu dân cư bảo vệ tài nguyên, môi trường biển”, người dân tại nhiều địa phương ở Quảng Bình đã tập trung thành từng nhóm thu gom, phân loại rác, tổng vệ sinh dọn sạch rác ở khu dân cư và đặc biệt là dọc các bờ biển.