Bà Rịa - Vũng Tàu: Bảo vệ toàn diện đa dạng sinh học

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bảo vệ toàn diện đa dạng sinh học

Bà Rịa - Vũng Tàu đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong việc sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến đa dạng sinh học (ĐDSH).