Singapo: Biến nước thải thành nước sạch

Singapo: Biến nước thải thành nước sạch

Từng phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch, Singapo đã có những phương pháp thông minh và thực sự hiệu quả để có thể vừa giải quyết vấn đề khan hiếm nguồn nước, vừa BVMT.