Khởi động chiến dịch “No, Thanks!”, kêu gọi thực hành lối sống xanh trong giới trẻ

Khởi động chiến dịch “No, Thanks!”, kêu gọi thực hành lối sống xanh trong giới trẻ

Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) vừa phát động chiến dịch “No, Thanks!” với thông điệp “say No, Thanks to single-use plastics” (Hãy nói không với nhựa sử dụng một lần”) nhằm kêu gọi mọi người dân thực hành lối sống xanh vì Trất đất. Nghệ sĩ Châu Bùi được chọn là đại sứ của chiến dịch này.

Khởi động chiến dịch 'Nói không với ngà voi'

Khởi động chiến dịch 'Nói không với ngà voi'

Theo thống kê của Chi cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, chỉ tính 3 tháng cuối năm 2016 đã có hơn 6 tấn ngà voi được trung chuyển qua Việt Nam được phát hiện tại cửa khẩu.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội