Cây kơ nia cổ thụ ở Quảng Nam được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Cây kơ nia cổ thụ ở Quảng Nam được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Cây kơ nia cồ thụ trên 300 năm tuổi tại xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam vừa được công nhận Cây Di sản Việt Nam.